Książka przeglądów przewodów kominowych oraz instalacji gazowych [Pu/A-153] (5907510473964) promocja 2020

jest dostępny w sklepie DRUKI AKCYDENSOWE

Parametry

Producent:FIRMA KRAJEWSKI
Kategoria:Druki akcydensowe

Opis

Przedmiotem tej transakcji jest Książka przeglądów przewodów kominowych, a także instalacji gazowych dedykowana dla znikomych obiektów budowlanych i domów jednorodzinnych. Książka jest wyprodukowana w formie zeszytu A5, oprawa albumowa, objetośc 20 kartek (40 ponumerowanych stron). Bardzo trała okładka - foliowana, oporna na wilgoć i zabrudzenia.

Podstawa prawna używania:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane

Dz. U. Z 1994 roku, nr 89, poz. 414 z póżn. Zm.)

Prawo budowlane nakłąda na każdego właściciela obiektu budowlanego obowiązek utrzymania go w należytym stanie technologicznym.Właściciele domów jednorodzinnych są zwolnieni z obowiązkowych rocznych przeglądów budowlanych,mają obowiązek dbać o dobre funkcjonowanie instalacji mających wpływ na bezpieczeństwo. Do takich instalacji nalezą przewody kominowe oraz instalacja gazowa wraz z odbiornikami gazu. Należy pamietać,tak samo ważne jak samo wykonanie wymaganych przeglądów jest ich dobre udokumentowannie.

Jak często trzeba robić przeglądy?

Dlaczego warto prowadzić dokumentację przeglądów?

prawidłowo prowadzona dokumentacja przeglądów instalacji gazowych i przewodów kominowych może być konieczna do uzyskania odszkodowania od marki ubezpieczeniowej w razie pożaru lub innego zdarzenia. Choćby jezeli instalacje były sprawne, to brak dobrej dokumentacji działa na niekorzyśc użytkownika budynku. Poza tym kominiarz, który dokonuje pzreglądu jest duzo bardziej zmotywowany do rzetelnego wykonania swej pracy, gdy musi złozyć swój podpis potwierdzający wykonanie potężnych czynnosci.

Za brak przeglądu przewoidów kominowych w domu jednorodzinnym nadzór budowlany może nałożyć karę grzywny w postaci mandatu karnego (art nr 93 Prawa budowlanego)

Zawartośc książki:

  1. informacje o budynku i instalacjach podlegających obowiązkowym przeglądą
  2. Potwierdzenie zamontowania urządzeń gazowych przez osobę uprawnioną
  3. Przegląd instalacji gazowej
  4. Przegląd kotła CO zasilanego gazem / gazowego podgrzewacza wody
  5. Przeglądy instalacji kominowych
  6. Czyszczenie kanałów dymowych i spalinowych
  7. Inne prace, naprawy i remonty