Księga pracowni protetyki stomatologicznej i ortodoncji (mz/st-9) marki Firma krajewski promocja 2022

jest dostępny w sklepie DRUKI AKCYDENSOWE

Parametry

Producent:FIRMA KRAJEWSKI
Kategoria:Druki akcydensowe

Opis

Przedmiotem transakcji jest Księga pracowni protetyki stomatologicznej i ortodoncji dedykowana do ewidencjonowania pacjentów i zleceń na stworzone prace. Każda pracownia ma obowiązek prowadzenia oddzielnej książki, opatrzonej numerem porządkowym. Nasz księga jest przeznaczona do dokonania 790 wpisów.

Rubryki w książce:

  1. Numer kolejny wpisu pacjenta w księdz
  2. Imię i nazwisko, a także numer PESEL pacjenta (w sytuacji noworodka PESEL matki, a w razie braku PESEL-u kolekcja i nr dokumentu tożsamości)
  3. informacje identyufikacyjne lekarza zlecającego
  4. Data przyjęcia zlecenia
  5. Data zakończenia zlecenia
  6. wariant zleconej pracy
  7. Oznaczenie osoby wykonującej zlecenia

Obowiązek prowadzenia tej księgi i jej treść określa

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku

Dz. U. 2015 rpoz. 2069 z póżn. Zm.

Nasze księgi, są trwale oprawione, co zagwarantuje długi okres użytkowania. Użytkowana poprzez nas oprawa jest oprawą trwałą, co powoduje, że nie musimy ksążki plombować