Orzeczenie psychologiczne [mz/lp-22] marki Firma krajewski promocja 2022

jest dostępny w sklepie DRUKI AKCYDENSOWE

Parametry

Producent:FIRMA KRAJEWSKI
Kategoria:Druki akcydensowe

Opis

Przedmiotem tej transakcji druk:

Orzeczenie psychologiczne [Mz/Lp-22],

tworzony w formie bloku samokopiującego - oryginał + 1 kopia, format A5, pojemność 100 kartek - 50 kompletów.

użycie druku:

Formularz samokopiujący do wypełnienia ręcznego przez uprawnionego psychologa, gdzie badanie przeprowadza się na podstawie skierowania od lekarza medycyny pracy w celu określenia przeciwwskazań do wykonywania zawodów i zajęć wymagających orzeczenia psychologicznego. Wzór zaświadczenia orzeczenia lekarskiego określa

załącznik nr 4 do Dz. U. 2010 r, poz. 888

Oferowany przez nas druk jest samokopiujący, gwarantujemy solidność kopii poprzez okres 20 lat, druk należy wypełnić długopisem.


UWAGA

Orzeczenie wystawiamy w 2 egzemplarzach, z czego 1 pozostaje w dokumentacji medycznej lekarza wystawiającego, drugi otrzymuje osoba badana

Okres przechowywania dokumentacji medycznej pracownika określa w dodatku w.w. Dziennik ustaw i wynosi on 20 lat