Rejestr wejść i wyjść / księga gości [Pu/Rwy-1] promocja 2020

jest dostępny w sklepie DRUKI AKCYDENSOWE

Parametry

Producent:FIRMA KRAJEWSKI
Kategoria:Druki akcydensowe

Opis

Przedmiotem tej transakcji jest księga Rejestr wejść i wyjść, objętość 80 kartek, oprawa twarda, trwały złocony napis na okładce. Księga jest asygnowana do rejestrowania osób wchodzących na teren obiektu / instytucji. Pozwala udokumentować ruch osób niezatrudnionych na terenie danego obiektu.

Wykaz rubryk:
 1. ilość porządkowa
 2. Data
 3. Imię, nazwisko, nazwa producenta
 4. Godzina przyjścia
 5. Cel wizyty
 6. Podpis
 7. Godzina wyjścia
 8. podpis
 9. uwagi

ZGODNOŚĆ Z RODO

wykorzystywanie tego rejestru nie powoduje konieczności rejestrowania wyprodukowanego zbioru informacji osobowych w GIODO, gdyż gromadzone w niej dane nie są danymi związanymi z tak zwanym zarządem koniecznym. Dodatkowo przepisy RODO nie nakładają w tej sytuacji na nas obowiązku uzyskania zgody na przetwarzanie tych danych o ile informacje te nie zostaną wykorzystane do innych celów marketingowych.

Powyższa informacja ma jednak pewne ograniczenia, gdyż dotyczy ona wyłącznie sytuacji, gdy zasadna jest rejestracja gości.

Kiedy musimy prowadzić rejestr?

 • gdy osoby nie zatrudnione w przedsiębiorstwie wchodzą na obszar nie przystępny dla osób postronnych (np.magazyn, hala produkcyjna, teren budowy, część urzędu nie dostępna dla interesantów)
 • gdy osoby nie upoważnione wchodzą na teren szkoły, przedszkola albo innej placówki, w której znajdują się dzieci, a dostęp do nich jest ograniczony do osób do tego uprawnionych.

Rejestracja osób przebywających na takim obszarze jest konieczna dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz uniknięcia przez przedsiębiorcę nieuzasadnionych roszczeń związanych na przykład z odszkodowaniami za rzekome wypadki, zniszczenia itp. Dysponując wpisem w księdze możemy prosto ustalić, czy dana osoba przebywała w danym czasie na terenie przez nas administrowanych i czy opuściła go bez zastrzeżeń.

Kiedy nie należy rejestrować gości?

 • gdy wchodzą oni do strefy ogólnodostępnej (dział obsługi klienta, dział sprzedaży, wystawa, galeria)
 • gdy uczestniczą w imprezach ogólnodostępnych (festyny, pokazy, imprezy masowe)

Książka jest bardzo asygnowana dla placówek oświatowych, instytucji i urzędów i placów budów, gdzie nie stosuje się systemu przepustek stałych i jednorazowych.

Książka jest dostępna w 2 kolorach okleiny: niebieska lub czerwona. Aby wybrać kolor należy podczas robienia zakupu zaznaczyć trafny przycisk.