Firma krajewski Wkładka do karty zdrowia ucznia - fluoryzacja zębów [mz/hsz-11b] (5907510475807) promocja 2022

jest dostępny w sklepie DRUKI AKCYDENSOWE

Parametry

Producent:FIRMA KRAJEWSKI
Kategoria:Druki akcydensowe

Opis

Przedmiotem transakcji jest druk:

Wkładka do karty zdrowia ucznia - fluoryzacja zębów [Mz/Hsz-11b]

format A5, papier offsetowy biały 80 g/m, nadruk czarny 1-stronny, pojemność 100 kartek. Druk dedykowany jako załącznik do karty zdrowia ucznia, dla 1 ucznia na 8 lat nauki. Pielęgniarka szkolna wpisuje liczba zabiegów fluoryzacyjnych w ciągu danego roku szkolnego i potwierdza wpis pieczątką i podpisem. Wkładka jest częśćią dokumentacji medycznej ucznia i podlega przepisom prawnym dotyczącym przetwarzania zawartym w niej danych odpowiednim dla dokumentacji medycznej.

Podstawa prawna użytkowania druku: Dz. U. Z 2018 roku, poz. 1243 z późn. Zmianami