Oddłużenie w upadłości konsumenckiej i układzie konsumenckim - rafał adamus (pdf) promocja 2022

Szukając okazji cenowych warto sprawdzić więcej niż jedną ofertę. Znajdziesz tutaj 1 sklep z produktem Oddłużenie w upadłości konsumenckiej i układzie konsumenckim - rafał adamus (pdf) oraz 2 oferty cenowych. Najlepsza oferta zaczyna się od 61.0 zł. Wybierz swoją ofertę, zobacz szczegóły w sklepie i dokonaj zakupu.
Oddłużenie w upadłości konsumenckiej i układzie konsumenckim ebook
61.00
Księgarnia internetowa booktown.pl
Oddłużenie w upadłości konsumenckiej i układzie konsumenckim ebook
61.00
Księgarnia internetowa booktown.pl

Parametry

Producent:Wolters Kluwer Polska SA
Kategoria:E-booki
ISBN 9788381877268

Opis

Tytuł Oddłużenie w upadłości konsumenckiej i układzie konsumenckim Autor Rafał Adamus Język polski Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA ISBN 978-83-8187-726-8 linia Poradniki LEX Rok wydania 2020 liczba stron 208 Format pdf Spis treści Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 13

Rozdział 1
Zagadnienia wstępne | str. 15
1.1. Społeczne przyczyny niewypłacalności | str. 15
1.2. Oddłużenie w kulturze europejskiej | str. 16
1.3. Zagadnienia juryslingwistyczne | str. 18
1.4. Upadłość konsumencka i innowacyjnanie o zatwierdzenie układu jako innowacyjnania odrębne | str. 21
1.5. Oddłużenie w odniesieniu do zobowiązań prywatnoprawnych i publicznoprawnych | str. 23

Rozdział 2
Historia regulacji oddłużenia w ramach upadłości konsumenckiej w prawie polskim | str. 25
2.1. Brak regulacji upadłości konsumenckiej w prawie polskim przed rokiem 2008 | str. 25
2.2. Próby legislacyjne poprzedzające reformę z 2008 r. | str. 27
2.3. Ustawa z 5.12.2008 r. | str. 28
2.4. Ustawa z 29.08.2014 r. | str. 39
2.5. Ustawa z 15.05.2015 r. | str. 46
2.6. Ustawa z 30.08.2019 r. – aktualny stan prawny | str. 47
2.7. Przepisy intertemporalne w ustawie z 30.08.2019 r. | str. 49

Rozdział 3
Przesłanki podmiotowe i przedmiotowe progresywnania, w którym może nastąpić oddłużenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Legitymacja do złożenia wniosku | str. 50
3.1. Konsumencka zdolność upadłościowa jako przesłanka podmiotowa ogłoszenia upadłości i uwzględnienia wniosku o otwarcie nowoczesnania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli | str. 50
3.1.1. Podstawy normatywne konsumenckiej zdolności upadłościowej | str. 50
3.1.2. Upadłość konsumencka post mortem | str. 53
3.1.3. Konsumencka zdolność upadłościowa rolników indywidualnych | str. 55
3.1.4. Konsumencka zdolność upadłościowa osób fizycznych – byłych przedsiębiorców | str. 55
3.1.5. Brak konsumenckiej zdolności upadłościowej jednostek organizacyjnych non profit | str. 56
3.2. Niewypłacalność jako przesłanka przedmiotowa ogłoszenia upadłości konsumenckiej i otwarcia postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli | str. 57
3.2.1. Bezwzględny brak przesłanki moralności płatniczej dla ogłoszenia upadłości konsumenckiej i uwzględnienia wniosku o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli | str. 57
3.2.2. Względny brak przesłanki cenzusu posiadajątkowego dla ogłoszenia upadłości konsumenckiej | str. 57
3.2.3. Niewypłacalność dłużnika jako przesłanka przedmiotowa dla ogłoszenia upadłości konsumenckiej albo otwarcia progresywnania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli | str. 58
3.2.3.1. Uwagi wstępne | str. 58
3.2.3.2. Utrata zdolności do wykonywania nawet jednego wymagalnego zobowiązania pieniężnego | str. 59
3.3. Przesłanki dla prowadzenia postępowania w określonym trybie | str. 62
3.3.1. Przesłanka dla inwersji trybu progresywnania upadłościowego dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej | str. 62
3.3.2. Zdolność do pokrycia kosztów postępowania jako dodatkowa przesłanka wniosku dłużnika o otwarcie innowacyjnania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli | str. 64
3.4. Legitymacja do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej | str. 65
3.5. Legitymacja do złożenia wniosku o otwarcie nowoczesnania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli | str. 66

Rozdział 4
Tryby oddłużenia niewypłacalnej osoby fizycznej poprzez upadłość konsumencką i układ konsumencki | str. 67
4.1. Uwagi wstępne | str. 67
4.2. Parametry oddłużenia konsumenckiego | str. 89
4.3. Moralność płatnicza jako przesłanka warunkująca niektóre tryby oddłużenia i jego przebieg | str. 93
4.3.1. Uwagi wstępne | str. 93
4.3.2. Moralność płatnicza dłużnika w postaci braku celowego doprowadzenia do niewypłacalności i braku recydywy upadłościowej jako przesłanka niektórych trybów oddłużenia | str. 96
4.3.3. Krzyżowanie się zakresów przepisów o moralności płatniczej | str. 103
4.3.4. Podział funduszy masy upadłości w ramach planu spłaty pomimo braku oddłużenia | str. 103
4.4. Oddłużenie poprzez umorzenie zobowiązań upadłego postanowieniem sądu w nowoczesnaniu odrębnym po wykonaniu planu spłaty | str. 104
4.4.1. Uwagi wstępne | str. 104
4.4.2. Plan spłaty jako etap poprzedzający oddłużenie | str. 105
4.4.2.1. Złożenie projektu planu spłaty poprzez syndyka | str. 105
4.4.2.2. Treść planu spłaty sensu largo w upadłości konsumenckiej. Plan spłaty sensu stricto | str. 106
4.4.2.3. Plan spłaty jako nośnik podziału funduszy masy upadłości i odrębnego planu podziału | str. 108
4.4.2.4. Przesłanki długości realizowania planu spłaty sensu stricto | str. 109
4.4.2.4.1. Uwagi wstępne | str. 109
4.4.2.4.2. Pojęcie moralności płatniczej jako czynnika mającego wpływ na długość okresu wykonywania planu spłaty sensu stricto | str. 110
4.4.2.4.2.1. Pojęcie winy | str. 110
4.4.2.4.2.2. Wina umyślna | str. 111
4.4.2.4.2.3. Rażące niedbalstwo | str. 112
4.4.3. Długość planu spłaty sensu stricto uzależniona od moralności płatniczej | str. 117
4.4.4. Długość planu spłaty sensu stricto uzależniona od stopnia zaspokojenia wierzycieli | str. 118
4.4.5. Ustalenie planu spłaty w upadłości konsumenckiej | str. 118
4.4.6. Skutki ustalenia planu spłaty | str. 124
4.4.7. Zmiana planu spłaty sensu stricto | str. 127
4.4.8. Uchylenie planu spłaty sensu stricto skutkujące brakiem możliwości oddłużenia | str. 130
4.4.9. Postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty sensu stricto i umorzeniu zobowiązań | str. 132
4.5. Oddłużenie poprzez umorzenie zobowiązań upadłego postanowieniem sądu w innowacyjnaniu odrębnym po uchyleniu planu spłaty sensu stricto, którego upadły nie jest w stanie wykonać z przyczyn obiektywnych | str. 133
4.6. Oddłużenie poprzez umorzenie zobowiązań upadłego postanowieniem sądu w postępowaniu odrębnym bez ustalania planu spłaty sensu stricto | str. 133
4.7. Oddłużenie postanowieniem sądu w postępowaniu odrębnym w drodze warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli sensu stricto | str. 136
4.8. Oddłużenie w drodze układu zawartego w odrębnym innowacyjnaniu upadłościowym | str. 139
4.8.1. Zagadnienia wstępne | str. 139
4.8.2. Przesłanki układu konsumenckiego w upadłości konsumenckiej | str. 140
4.8.3. Wyłączenie niektórych wierzytelności z układu konsumenckiego skutkujące brakiem możliwości oddłużenia | str. 142
4.8.4. Przebieg układu konsumenckiego | str. 143
4.8.5. Skutki układu konsumenckiego | str. 147
4.8.6. Wykonanie układu konsumenckiego | str. 150
4.8.7. Zmiana układu konsumenckiego | str. 150
4.8.8. Uchylenie układu konsumenckiego | str. 151
4.8.9. Skutki uchylenia układu konsumenckiego | str. 152
4.9. Oddłużenie w innowacyjnaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej | str. 153
4.9.1. Uwagi wstępne | str. 153
4.9.2. Odesłanie | str. 154
4.9.3. Przebieg nowoczesnania o zawarcie układu konsumenckiego na zgromadzeniu wierzycieli | str. 154
4.9.4. Dopuszczalność zawarcia układu częściowego z przymusowym objęciem układem wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo na składnikach posiadajątku dłużnika | str. 157
4.10. Oddłużenie poprzez umorzenie zobowiązań upadłego postanowieniem sądu w postępowaniu zwykłym | str. 160
4.10.1. Wniosek upadłego o ustalenie planu spłaty i umorzenie zobowiązań. Oddłużenie po wykonaniu planu spłaty | str. 160
4.10.2. Oddłużenie po uchyleniu planu spłaty z uwagi na obiektywny brak możliwości jego wykonania | str. 163
4.10.3. Wniosek upadłego o umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty. Oddłużenie bez ustalenia planu spłaty | str. 164
4.10.4. Warunkowe umorzenie zobowiązań | str. 164
4.10.5. Oddłużenie przez układ konsumencki w progresywnaniu zwykłym | str. 167

Rozdział 5
Zakres przedmiotowy oddłużenia i skutki oddłużenia | str. 169
5.1. Uwagi ogólne o umorzeniu zobowiązań w upadłości konsumenckiej | str. 169
5.2. Obligatoryjne umorzenie zobowiązań po wykonaniu planu spłaty | str. 170
5.3. Zakres przedmiotowy oddłużenia w upadłości konsumenckiej | str. 170
5.4. Materialnoprawne skutki umorzenia zobowiązań w upadłości konsumenckiej | str. 173
5.5. Proceduralne skutki umorzenia zobowiązań w upadłości konsumenckiej | str. 174
5.6. Umorzenie zobowiązań upadłego a zabezpieczenie rzeczowe na mieniu osób trzecich | str. 174
5.6.1. Zagadnienia wstępne | str. 174
5.6.2. Umorzenie zobowiązań upadłego jako zaszłość, która nie narusza praw wynikających z zabezpieczenia rzeczowego na mieniu osoby trzeciej | str. 176
5.7. Wpływ oddłużenia na małżonka upadłego | str. 183
5.7.1. Rozdzielność majątkowa jako skutek ogłoszenia upadłości | str. 183
5.7.2. Objęcie masą upadłości majątku wspólnego | str. 185

Zakończenie | str. 191

Bibliografia | str. 193