Szczyciński stanisław Stanisław szczyciński - chwalebna droga krzyżowa (5902891790105) promocja 2024

jest dostępny w sklepie Empik

Parametry

Producent:SZCZYCIŃSKI STANISŁAW
Kategoria:Muzyka religijna

Opis

Jest to cykl pieśni na chór, głosy solowe i instrumenty perkusyjne, powstałych z inspiracji obrazami Drogi Krzyżowej z kościoła w Zalesiu Górnym pędzla Leszka Zadrąga. Tekstami pieśni są cytaty z Pisma Świętego umieszczone na obrazach.

Kierują one myśli w stronę chwalebnego wymiaru Drogi Krzyżowej jako drogi prowadzącej ku Zmartwychwstaniu. Potrzebujemy spojrzenia na cierpienie przez pryzmat przyszłego zwycięstwa, mocy zbawczej solidniejszej niż śmierć.

Postrzegamy wtedy nie tylko sam upadek pod ciężarem krzyża, lecz i moc podniesienia z upadku. Słowa Chrystusa „nie płaczcie nade mną" nabierają nowego sensu. „Takie spojrzenie na Drogę Krzyżową to próba syntezy myśli teologicznej Wschodu i Zachodu.

Ten ekumeniczny kierunek myślenia i głębia cytatów biblijnych dały mi bodziec do odwołania się do zróżnicowanych nurtów muzyki chrześcijańskiej. W moich pieśniach można doszukać się inspiracji chorałem gregoriańskim, muzyką bizantyjską, prawosławną, śpiewami ludowymi, hymnami protestanckimi, a choćby kanonami z Taize.

Oby Chwalebna Droga Krzyżowa służyła ku pokrzepieniu serc". Tracklista: 1. Stacja I - Skazany, osamotniony 2. Oto nadchodzi godzina 3. Ecce venit hora 4. Stacja II - Ucałowanie krzyża 5. Przyjdźcie do mnie 6.

Venite ad me 7. Stacja III - Podniesienie z upadku 8. Zewsząd cierpienia znosimy 9. In omnibus 10. Stacja IV - Spotkanie dwóch miłości 11. Błogosławiona jesteś 12. Et beata 13. Stacja V - Powołanie 14.

dobrze uczyniliście biorąc udział 15. Verumtamen bene fecistis 16. Stacja VI - Prawdziwy obraz 17. My wszyscy 18. Nos vero omnes 19. Stacja VII - Moc powstawania 20. Moc w słabości się doskonali 21. Nam virtus 22.

Stacja VIII - Nie płaczcie nade mną 23. Bo smutek, który jest z Boga 24. Quae enim 25. Stacja IX - Łaska wytrwania 26. Dlatego to nie poddajemy się 27. Propter quod non deficimus 28. Stacja X - Ogołocony 29.

On istniejąc w postaci Bożej 30. Qui cum in forma Dei esset 31. Stacja XI - Miłość ukrzyżowana 32. A ja, gdy zostanę wywyższony 33. Et ego si exaltatus 34. Stacja XII - Śmierć pokonana 35. Terra tremuit - solo bęben daf 36.

Zaprawdę, powiadam wam 37. Amen, amen, dico vobis 38. Stacja XIII - Oddany Matce 39. Dokąd odszedł twój umiłowany 40. Quo abiit dilectus tuus 41. Stacja XIV - Cisza otchłani 42. Ja śpię, lecz serce me czuwa 43.

Ego dormio 44. Stacja XV - Droga do Emaus 45. I mówili nawzajem do siebie 46. Et dixerunt 47. Zostań z nami, Panie