Ustalanie cen odsprzedaży towarów w prawie europejskim i amerykańskim (9788381429146) promocja 2021

sprawdź dostępność w sklepie TaniaKsiazka.pl

Parametry

Producent:Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Kategoria:Podręczniki
ISBN 9788381429146
Oprawa broszurowa
Autor Łukasz Grzejdziak
Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Ilość stron 660
Rok wydania 2020

Opis

Książka jest poświęcona zagadnieniu dopuszczalności ustalania cen odsprzedaży towarów w prawie unijnym i amerykańskim. Przedstawiona prawnoporównawcza analiza właściwych rozwiązań prawa europejskiego i amerykańskiego, przeprowadzona z użyciem metody funkcjonalno-kontekstowej, ma na celu rozstrzygnięcie, który z badanych systemów prawa wydajniej chroni konkurencję, a następnie opracowanie propozycji zmian poszczególnych rozwiązań prawnych.Jestem głęboko przekonana, że publikacja dostarczy polskiemu czytelnikowi [...] materiału do przemyśleń.

Dyskusja na temat RPM i jego wpływu na stan konkurencji toczy się także w Polsce – książka wyszuka z całą pewnością wielu czytelników, wzbogacając naszą dyskusję wiedzą o RPM w systemach europejskiego i amerykańskiego prawa konkurencji, a także o używaniu tych regulacji i doskonaleniu ich spójności z rozwojem biznesu i dobrobytem konsumentów.prof.

dr hab. Anna FornalczykNie tylko dobór tematu, lecz także sposób jego ujęcia zasługują na wysoką ocenę, zwykle ze względu na dokonane na wstępie uzasadnienie wagi problemu, zakreślenie pola badań i sformułowanie tezy rozprawy, jak dodatkowo wskazanie znaczenia uzyskanych wyników badań dla rozwoju reprezentowanej dyscypliny naukowej.

Opracowanie dr. Łukasza Grzejdziaka może być lubiane za nowatorskie nie tylko w Polsce. [...]stanowczo cenne w tych okolicznościach jest przedstawienie szerokiej palety propozycji de lege ferenda jednocześnie w odniesieniu do prawa amerykańskiego, jak i europejskiego.

Autor, przy tej okazji, pokazuje w sposób systematyczny przeróżne pod względem zakresu i treści stanowiska licznej grupy naukowców, wskazując, które z przedstawionych propozycji zasługują na poparcie.

Takie kompleksowe ujęcie tematu monografii w szerokim kontekście normatywnym, orzeczniczym i doktrynalnym należy uznać za pionierskie. [...] Zwieńczeniem obszernych i wnikliwych analiz jest zawarta w rozdziale dwunastym ocena badanych rozwiązań prawnych stanowiących wybitne osiągnięcie autora.prof.

dr hab. Kazimierz Strzyczkowski