Dgcs biznesmen Księga przychodów i rozchodów pro - 1 firma / 1 stanowisko promocja 2023

Szukając okazji cenowych warto sprawdzić więcej niż jedną ofertę. Znajdziesz tutaj 2 sklepy z produktem Dgcs biznesmen Księga przychodów i rozchodów pro - 1 firma / 1 stanowisko oraz 2 oferty cenowych. Najlepsza oferta zaczyna się od 155.0 zł. Wybierz swoją ofertę, zobacz szczegóły w sklepie i dokonaj zakupu.
-3%
Księga Przychodów i Rozchodów PRO - 1 firma / 1 stanowisko
155.00
esoft.pl
Księga Przychodów i Rozchodów PRO - 1 firma / 1 stanowisko
160.00
Oprogramowanie.net

Parametry

Producent:dGCS Biznesmen
Kategoria:Programy biurowe i narzędziowe

Opis

Księga Przychodów i Rozchodów PRO to prosty w obsłudze program komputerowy, asygnowany dla mikro i niewielkich firm do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtowej, rejestrów VAT i środków trwałych.
Kontroluje rozrachunki z kontrahentami. Wystawia i drukuje deklaracje PIT i VAT. Tworzy i wysyła e-deklaracje i JPK. Posiada bogaty zestaw raportów. Najważniejsze możliwości:
 • księga przychodów i rozchodów,
 • ryczałt,
 • ewidencja zakupów i sprzedaży VAT,
 • środki trwałe (do 3),
 • e-deklaracje,
 • generowanie i przesyłka plików JPK_VAT, JPK_PKPiR, JPK_EWP.
KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 • rejestracja zapisów dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • sporządza zestawienia obrotów i kosztów za dany miesiąc i narastająco od początku roku,
 • sporządza roczne zestawienia obrotów i kosztów, a także rozliczenia z uwzględnieniem remanentów,
 • wydruk Księgi i Ewidencji ryczałtu (kilka wersji) i zestawień.

EWIDENCJE
 • zakupów i sprzedaży na potrzeby podatku VAT z możliwością samoczynnego zapisu do księgi albo ewidencji ryczałtu,
 • wyposażenia, czynności cywilno-prawnych,
 • sporządzanie wydruków zaewidencjonowanego wyposażenia,
 • sporządzanie wielu zestawień za dany miesiąc i narastająco,
 • wydruk Ewidencji VAT (kilka wersji), a także zestawień.

DEKLARACJEi E-DEKLARACJE
 • sporządzanie deklaracji i e-deklaracji za podatek od towarów i usług: VAT-7, VAT-7K, VAT-27,
 • sporządzanie deklaracji za podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-5, PIT-5L,
 • przegląd wystawionych deklaracji i wysłanych e-deklaracji (możliwość edycji, wydruku),
 • przesyłka e-deklaracji bezpośrednio z programu,
 • pobieranie i przechowywanie UPO.

JPK
 • generowanie i dostawa plików JPK_VAT, JPK_PKPiR, JPK_EWP,
 • pobieranie UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru),

AMORTYZACJA
 • oblicza i drukuje roczny i miesięczny odpis amortyzacji metodą liniową albo degresywną,
 • nalicza amortyzację okresową,
 • zezwala na oglądanie i korygowanie i zmiany wartości środka trwałego,
 • wydruki: Plan amortyzacji, Miesięczne odpisy, Karta ST, Przyjęcie ST, Likwidacja ST,
 • możliwość wprowadzenia do 3 środków trwałych (z możliwością powiększenia).

ROZRACHUNKI
 • rozliczanie należności i zobowiązań,
 • kontrola terminów płatności.

PRZELEWY
 • sporządza Bankowe Dowody Wpłaty, Przelewy Bankowe.

INNE
 • rozliczanie właścicieli firmy (wg udziału procentowego, odliczanie składek ZUS),
 • księgowanie i wydruk Dowodów wewnętrznych,
 • funkcja chronologicznego porządkowania wpisów,
 • samoczynnie księguje dokumenty wystawione z programu Fakturowanie PRO i Plus, a także Magazyn i Faktury PRO i Plus,
 • importuje informacje z programów Księga niepokaźna marka, Księga 2 Biznesmen oraz Księga Przychodów i Rozchodów DOS dGCS S.A.,
 • eksportuje informacje do programów MS Word i Excel.
wymagania systemowe
 • komputer PC z systemem operacyjnym Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 10, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016,
 • 256 MB pamięci RAM (albo więcej),
 • około 500 MB wolnego miejsca na dysku twardym,
 • dowolny napęd CD-ROM,
 • drukarka,
 • mysz,
 • system obsługi baz danych Microsoft SQL Server 2005, 2008, 2012, 2014, 2016 - w komplecie znajduje się gratisowa wersja Microsoft SQL Server 2008 R2, Microsoft SQL Server 2014 Express - optymalizowane do pracy na maksymalnie pięciu stanowiskach jednocześnie,
 • wymagany zakup aktualizacji programu Księga Przychodów i Rozchodów PRO co 12 miesięcy.