Książki Awf Krakow promocja 2021

Skupiamy ceny produktów z kategorii Książki Awf Krakow które zebrane w jednym miejscu tworzą promocję z wielu sklepów. Można zaoszczędzić do 30%. W kategorii książki awf krakow dostępne jest ponad 48 produktów Wejdź w wybrany produkt i sprawdź w którym sklepie najlepsza cena.
Filtry producent:
promocja do 3%
ISBN: 9788362891122

Zagadnienia przedstawione w niniejszym opracowaniu dotyczą psychologii sportu, która zawiera się w obszarze nauk o kulturze fizycznej. Psychologia sportu obejmuje rozmaite obszary oddziaływań...

od 40.1 
zobacz
 2 sklepy |  2 oferty
promocja do 3%
ISBN: 9788389121394

W wychowaniu fi zycznym idea edukacji permanentnej obrazuje cykl, który nie ustaje wraz z chwilą ukończenia szkoły, lecz trwa nieustannie i przejawia się w całożyciowej trosce o różnorodne wartości...

od 13.04 
zobacz
 2 sklepy |  2 oferty
promocja do 3%
ISBN: 9788389121875

Zamierzeniem autorki nie jest rekonstrukcja szczegółowej historii alpinizmu w latach 1919-1939, lecz próba uchwycenia i przedstawienia tendencji rozwojowych, określenia miejsc ich powstawania,...

od 9.04 
zobacz
 2 sklepy |  2 oferty
promocja do 3%
ISBN: 9788362891290

Skóra jest wykładnikiem przemian metabolicznych w organizmie, a zaburzenia w podmianie odżywczej i gazowej przejawiają się w naczyniach skórnych, dlatego także w organie tym mogą być widoczne...

od 32.17 
zobacz
 2 sklepy |  2 oferty
promocja do 3%
ISBN: 9788389121721 Autor: Dobiesław Dudek Wydawnictwo: AWF Kraków Ilość stron: 87 Rok wydania: 2011

Niniejsze opracowanie powstało na podstawie trzech naszych artykułów opublikowanych w różnych wydawnictwach. Obecną syntezę poprawiono i uzupełniono o niedostępne do tej pory dokumenty rady miasta...

od 13.04 
zobacz
 2 sklepy |  2 oferty
promocja do 3%
ISBN: 9788389121134

Tematyka niniejszej pracy wywodzi się z połączenia kilkunastoletnich zainteresowań oraz dociekań badawczych autorki w zakresie problematyki alkoholowej, która została zawarta w rozprawie...

od 12.17 
zobacz
 2 sklepy |  2 oferty
promocja do 3%
ISBN: 9788389121332 Autor: Władimir Ljach Wydawnictwo: AWF Kraków Ilość stron: 266 Rok wydania: 2007

Podręcznik przeznaczony jest z reguły dla studentów AWF, specjalizujących się w koszykówce. Mamy nadzieję, iż {pomocn|przydatn)e informacje znajdą tutaj dla siebie także trenerzy, doktoranci i...

od 11.12 
zobacz
 2 sklepy |  2 oferty
promocja do 3%
ISBN: 9788362891283

Przeprowadzone badania własne dają skrupulatny obraz możliwości siłowych u osobników obojga płci w wieku rozwojowym (8-18 lat), z pominięciem elementu treningowego, a tylko uwzględnieniem czynnika...

od 40 
zobacz
 2 sklepy |  2 oferty
promocja do 3%
ISBN: 9788362891030

Uczenie się pływania różni się niezwykle od uczenia się innych dyscyplin sportowych.Spowodowane jest to miejscem uczenia się, czyli środowiskiem wodnym. Wynika to z właściwości fi zycznych wody, a...

od 34.78 
zobacz
 2 sklepy |  2 oferty
promocja do 3%
ISBN: 9788362891252 Autor: Piotr S. Szlezynger Wydawnictwo: AWF Kraków Ilość stron: 205 Rok wydania: 2013

Niniejsza publikacja stanowi w zamyśle autora podsumowanie jego wieloletnich, prowadzonych od 1977 r. Badań dotyczących problematyki konserwatorskiej i dalszych perspektyw adaptacji i udostępnienia...

od 62.59 
zobacz
 2 sklepy |  2 oferty
promocja do 3%
ISBN: 9788389121738

Praca dotyczy roli sportu w życiu osób niepełnosprawnych, podejmując wieloaspektowo zagadnienie charakterystyki niektórych dyscyplin pod kątem kategoryzacji regulaminowej, metodyki treningu...

od 6.96 
zobacz
 2 sklepy |  2 oferty
promocja do 3%
ISBN: 9788389121387

Celem podjętej pracy jest więc poznanie intensywności zdrowotnej młodzieży zdrowej i przewlekle chorej, będącej w okresie dorastania, wyrażającej się w jej zachowaniach zdrowotnych na tle czynników...

od 9.73 
zobacz
 2 sklepy |  2 oferty
promocja do 3%
ISBN: 9788362891245

W prezentowanych badaniach skoncentrowano się na poszukiwaniu pewnych ogólnych należycieści dotyczących psychologicznych i środowiskowych uwarunkowań rozwoju uzdolnionych zawodników. Analizowano...

od 82.6 
zobacz
 2 sklepy |  2 oferty
promocja do 3%
ISBN: 9788389121820

Współczesny człowiek coraz częściej doświadcza stresu - staje wobec sytuacji,które są dla niego trudne, często przekraczające możliwości adaptacyjne organizmu. Jak podaje Hobfoll (1989), stres...

od 17.39 
zobacz
 2 sklepy |  2 oferty
promocja do 3%
ISBN: 9788389121783

Próby stworzenia teorii zespołowych gier sportowych obserwuje się w Polsce od wielu lat. Gry sportowe stanowią przedmiot badań teorii sportu, która zajmuje się "uogólnianiem doświadczeń...

od 10.43 
zobacz
 2 sklepy |  2 oferty
promocja do 3%
ISBN: 9788389121769 Autor: Jakub Szczechowicz Wydawnictwo: AWF Kraków Ilość stron: 91 Rok wydania: 2011

Jednym z ważnych etapów w diagnostyce fizjoterapeutycznej jest pomiar zakresu ruchu w stawach. Jego wyniki mają widoczny wpływ równocześnie na ustalenie, ocenę produktywności, jak i weryfikację...

od 13.04 
zobacz
 2 sklepy |  2 oferty
promocja do 3%
ISBN: 9788389121097 Autor: Leszek Kozioł Wydawnictwo: AWF Kraków Ilość stron: 111 Rok wydania: 2008

W tej książce podjęto próbę określenia istoty, struktury i funkcjonalnego zarządzania potencjałem pracy (kompetencjami) w przedsiębiorstwie turystycznym. Przekazano również metodykę diagnozowania i...

od 6.96 
zobacz
 2 sklepy |  2 oferty
promocja do 3%
ISBN: 9788362891313

Główny celem pracy było określenie poziomu asymetrii w umiejętnościach technicznych i zdolnościach kondycyjnych piłkarzy nożnych oraz ustalenie wpływu treningów o rozmaitym udziale ćwiczeń...

od 38.26 
zobacz
 2 sklepy |  2 oferty
promocja do 3%
ISBN: 9788389121288 Autor: Roman Nowobilski Wydawnictwo: AWF Kraków Ilość stron: 87 Rok wydania: 2007

często donoszono o obecności zaburzeń psychiatrycznych u astmatyków. Rozpoznawano z reguły zaburzenia lękowe, a także zespoły depresyjne. Grupa zaburzeń psychopatologicznych i osobowościowych u...

od 7.31 
zobacz
 2 sklepy |  2 oferty
promocja do 3%
ISBN: 9788362891108 Autor: Artur Kurek Wydawnictwo: AWF Kraków Ilość stron: 402 Rok wydania: 2011

Kolarstwo jest jednym z filarów współczesnego sportu, o czym między innymi świadczy jego występowanie na pierwszych nowożytnych Igrzyskach Olimpijskich w Atenach. Teraz za sprawą roweru górskiego...

od 73.24 
zobacz
 2 sklepy |  2 oferty